دستگاه سی ان سی | ماشین سازی آریا

آموزش جی کد نویسی برای

ماشین آلات سی ان سی

ام کد چیست و چه کارآیی در برنامه نویسی دارد؟

سی ان سی و کنترل عددی بوسیله کامپیوتر

 

جی کد ها دستور برنامه هائی هستند که وظیفه کنترل موقعیت و اعمال

فرامین اصلی را به ماشین دارند ، این دستورات شامل اعمال حرکت محورها،

زمان تاخیر و … می باشند.

 

ام کد ها ،  از این کد فرمان ها برای دادن دستورها و فرامین اساسی استفاده

می شود مانند روشن یا خاموش کردن اسپیندل که به مشروح ذیل تعیین می

شوند

جداول مربوط به ام کد ها

.

 

عملکرد

کدهای کمکی
توقف برنامه (جهت اندازه گیری در موارد لزوم اسپیندل میچرخد ولی برنامه متوقف است ) M00
توقف اختیاری یا توقف شرطی برنامه در صورت فعال بودن کلید مربوطه M01
پایان برنامه بدون برگشت به اول برنامه M02
دوران اسپیندل موافق عقربه ساعت M03
دوران اسپیندل مخالف عقربه ساعت M04
توقف اسپیندل M05
تعویض ابزار M06
روشن شدن پمپ مایع خنک کننده M08
خاموش شدن پمپ مایع خنک کننده M09
بیرون آمدن استوانه مرغک گیر دستگاه مرغک M16
پایان برنامه فرعی M17
داخل رفتن استوانه مرغک گیر دستگاه مرغک M18
باز شدن فکهای سه نظام M26
بسته شدن فکهای سه نظام M27
پایان برنامه و برگشت به شروع مجدد (یا reset   به اول برنامه می رود ) M30

 

جی کد ها
نحوه عملکرد جی کد ها

 

RAPID POSITIONING/TRAVERSE
حرکت سریع بدون فرمان(برش)  :

از این فرمان برای حرکت سریع محورها استفاده می شود که اکثرا برای

حرکت به سمت نقطه صفر(Homing) و حرکت به سمت نقطه صفر مجازی

 استفاده می شود(coordinate).

 

G CODES –

GØ۱

LINEAR INTERPOLATION

سرعت حرکت خطی:

از این فرمان برای حرکت محور در راستای خط  مستقیم استفاده می شود.

G01

———————————

G CODES –

GØ۲ وGØ۳

CIRCULAR INTERPOLATION

حرکت چرخشی برای جی کد نویسی:

از این فرمان برای حرکت محور در مسیر دایره ای و کمان داراستفاده می

شود.

از G03 حرکت درجهت پادساعتگرد و G02 برای حرکت در جهت ساعتگرد

 استفاده می شود.

G02, G03

———————————

G CODES –

GØ۴

DWELL

وقفه:

از این فرمان جهت فرمان زمان تاخیر استفاده می شود.

اگر بعد از این فرمان  کاراکترXاستفاده شود زمان تاخیر بر حسب ثانیه و اگر

کاراکترP استفاده شود زمان تاخیر بر حسب میلی ثانیه می باشد .

G04:  X10.0    ,  G04: P10.0

————————————–

G CODES –

G2Ø, G21

IMPERIAL /METRIC DATA INPUT

تعیین واحد مقادیر:

این فرمان نوع مقادیر بر حسب متریک و اینچ را مشخص می کند.

 اگر ازG20استفاده شود مقادیر بر حسب اینچ خوانده می شوند.

 اگر ازG21استفاده شود مقادیر بر حسب میلی متر خوانده می شوند.

—————————–

G CODES –

G27 وG28 وG29

REFERENCE POINT RETURN

دستور برگشت به نقطه صفر (Home)

G27 , G28 G28 , G29

—————————–

G CODES –

G42وG4ØوG41

CUTTER COMPENSATION

دستورات جبران برش :

  این فرمان مقادیرOffsetرا بسته به نوع ماشین اعمال می کند.

G41 : جبران سازی در جهت چپ(-)

G42: جبران سازی در جهت راست(+)

G40: لغو جبران سازی

G40 , G41 , G42 G42,G41

————————–

G CODES –

G73 و G89

CANNED CYCLES

سیکل های برنامه:

سیکل ها ، زیر برنامه هائی هستند که برای کوتاه شدن حجم و خط برنامه در

ماشین های خاص مورد استفاده قرار می گیرند.

به طور مثال این سیکل ها در تراش مطابق زیر تعیین می شود:

آشنایی با جی کد نویسی جی کد ها G72 G73 G74 آموزش رایگان جی کد نویسی جی کد نویسی

—————————-

G CODES –

G9Ø

ABSOLUTE ZERO COMMAND

تعیین مقدار مطلق(ABSOLUTE)

به مقادیر واقعی مختصات در صفحه مختصات، مقادیر مطلق اطلاق می شود.

 به طور مثال در تراش:

G90

————————–

G CODES –

G91

INCREMENTAL COMMAND

تعیین مقدار افزایشی (INCREMENTAL)

———————-

G CODES –

G94

FEED PER MINUTE

تعیین واحد سرعت بر دقیقه:

  اگر ازG20 استفاده شود سرعت برابر اینچ بر دقیقه است

اگر ازG21 ستفاده شود سرعت برابر میلی متر بر دقیقه است

———————

G CODES –

G95

FEED PER REVOLUTION

تعیین واحد سرعت چرخش برای جی کد نویسی:

این جی کد در دستگاههائی که مقادیر انکدر خوانده میشود کاربرد دارد.

——————–

G CODES –

G98

RETURN TO INITIAL LEVEL

برگشت به حالت اولیه:

این حالت جی کد نویسی تمامی سیکل را را غیر فعال می کند .

——————–

G CODES –

G99

RETURN TO R POINT LEVEL

برگشت به نقطه اولیه

——————–

 

مرجع:

(G and M Programming for CNC Milling Machines (DENFORD

FANUC CNC PROGRAM MANUAL

سی ان سی منبت
سروو موتور servo motor

استعلام قیمت محصولات

جهت استعلام قیمت انواع دستگاه ها، لطفا با شماره های دفتر فروش تماس حاصل نمایید

فروش فوق العاده ماشین آلات CNC با اقساط 24 تا 36 ماهه( کلیک کنید )
+ +