تنظیمات سروو موتور | ماشین سازی آریا

تنظیمات سروو موتور

 

تنظیمات سروو موتور: از آنجا که یک سروو موتور می تواند کاربردهای

منظمی داشته باشد باید کاربرد آن را مشخص نمود تنظیم پارامترها یعنی

قراردادن اعداد تعیین شده در رجیسترهای داخل درایو تا مد کاری سروو را

مشخص می کند . منظور از مد کاری قابلیت کنترل فیدبک سروو موتور می

باشد که سروو ها در سه مد گشتاور، سرعت و موقعیت قابلیت خود کنترلی

دارند.

سروو مدل A2 دلتا علاوه بر قابلیت عملکرد در این سه مد کاری اصلی قابلیت

عمکرد در این سه مد اصلی و یا تلفیقی از این سه مد را دارا می باشد.

ابتدا روش تنظیم پارامترها را در این سروو به طور نمونه مثال زده و در

ادامه بیشتر به بحث در مورد عملکرد و قابلیت سروو موتور که در این مقاله

سروو دلتا می باشد می پردازیم.

در سروو موتورها سری A2 دلتا کلیدهایی جهت تغییر پارامترهای درایو بر

روی آن تعبیه شده است.  برای تغییر پارامترها باید ازKEYPAD  روی درایو

استفاده کرد .

 

 

تنظیمات سروو موتور ها باید آلارمهای سروو درایو را بر
طرف نمود.
نحوه برطرف کردن آلارمهای و تنظیمات سروو موتور
بشرح ذیل میباشد .

 

در اینجا به خلاصه ای از آلارهها و راهکارهای برطرف کردن
مشکلات تنظیمات سروو موتورآنها میپردازیم .

 

آلارمهای سروو موتور بعلت مشکلات سیم بندی و تنظیمات و … بوجود

میاید .

میتوان این تنظیمات را در مقاله دیگری بنام پارامترهای سروو موتور مطالعه

نمایید

 

 

15.1جدول پیغام خطا در تنظیمات سروو موتور
پیغام خطای درایو در تنظیمات سروو موتور
پیغام خطا
توضیحات خطا نام خطا نمایش خطا
جریان بالاتر از 1.5 برابر مقدار حداکثر جریان لحظه ی

موتور می باشد

جریان بالا AL 00  1
ولتاژ مدار اصلی بالاتر از حداکثر مقدار مجاز می باشد ولتاژ بالا AL 00 2
ولتاژ مدار اصلی پایین تراز حداقل مقدار تعیین شده می

باشد

ولتاژ پایین AL 00  3
عدم انطباق زاویه سه فاز (برای مدل سه فاز) خطای موتور AL 00  4
عملکرد ولتاژ برگشتی تولید شده توسط موتور وجود دارد خطای ولتاژ برگشتی AL 00  5
موتور و درایو متحمل بار زیاد شده اند اورلود AL 00  6
موتور با سرعت بالاتر از سرعت نرمال کار کرده است سرعت بالا AL 00  7
فرکانس ورودی فرمان پالس از محدوده مجاز مقدار تنظیمی تجاوز کرده است فرمان کنترل پالس غیر عادی و

ناهنجار است

AL 00  8
کنترل موقعیت از محدوده مقدار تنظیم شده تجاوز کرده

است .تنظیمات سروو موتور

خطای بیش از اندازه AL 00  9
رزرو رزرو AL 0 10
سیگنال انکدر دارای خطا می باشد. خطای انکدر AL 0 11
مقدار خود میزان سازی (وقتی میزان سازی الکتریکی انجام

می شود)از محدوده مقدار مجاز تنظیم شده تجاوز کرده است

خطای میزان سازی AL 0 12
امر جنسی استپ فعال شده است امر جنسی استپ فعال شده است AL 0 13
میکروسوئیچ محدود کردن حرکت در سمت چیگرد موتور

فعال شده است.

خطای میکروسوئیچ چیگرد AL 0 14
میکروسوئیچ محدود کردن حرکت در سمت راستگرد موتور

فعال شده است.

خطای میکروسوئیچ راستگرد AL 0 15
دمایIGBT خیلی بالا است . خطای دمای IGBT AL 0 16
خطا در حافظه EE-PROM (نوشتن) و خواندن رخ داده است. خطای حافظه AL 0 17
خروجی انکدراز فرکانس خروجی مجاز تجاوزکرده است . خطای خروجی انکدر AL 0 18
خطا در ارتباطات سریال RS232/RS485 خطای ارتباطات سریال AL 0 19
خارج شدن از زمان تنظیم شده برای ارتباطات

سریالRS232/RS485

خارج شدن از محدوده زمانی

ارتباطات سریال

AL 0 20
رزرو رزرو AL 0 21
یک فاز در قسمت تغذیه ورودی کم می باشد. کم بودن فاز تغذیه ورودی AL 0 22
اخطار برای آستانه الوورد موتور و درایو می باشد.این آلارم

قبل از آلارم ALM06 نمایان می باشد.وقتی که موتور به

مقدار تنظیمی پارامتر P1-56 رسید یک اخطار به درایو

ارسال می کند.بعد از آشکار شدن اخطار توسط درایو

سیگنال خروجی OLWفعال می شود و پیغام خطا نیز برای

نمایش گر نشان داده می شود.

اخطار آستانه داورلود AL 0 23
میدان مغناطیسی سیگنال U,V,W یک خطا در انکدر بوجود

می آورد

خطای میدان مغناطیسی انکدر AL 0 24
خطا در حافظه داخلی انکدر بوجود آمده است یک خطا در شمارنده داخلی آشکار شده است . خطای انکدر داخلی AL 0 25
یک خطا داده انکدر برای سه بار آشکار شده است . خطای داده انکدر AL 0 26
یک خطا در مقدار تنظیمی انکدر است . خطای داخلی موتور AL 0 27
خطا در سیگنال های U.V.W انکدر وجود دارد . خطای داخلی موتور AL 0 28
خطا در آدرس داخلی انکدر بوجود آمده است . خطای داخلی موتور AL 0 29
حفاظت موتور وقتی که مقدار تنظیمی پارامتر P1-57 بعد

از یک دوره زمانی تنظیم شده توسط P1-58 رسید این آلارم

فعال خواهد شد.

خطای حفاظت موتور AL 0 30
 تنظیمات سروو موتور خطای سیم بندی U,V,W,GND AL 0 31
 تنظیمات سروو موتور خطای دمای موتور AL 0 35
 تنظیمات سروو موتور خطای بیش از حد خروجی انکدر AL 0 48
 تنظیمات سروو موتور خطای دمای موتور AL 0 67
 تنظیمات سروو موتور آپگرد کردن سفت افزار DSP AL 0 99

 نحوه پاک کردن خطاها در تنظیمات سروو موتور

 

روش پاک کردن خطا 

نام خطا

کد خطا 

با ON شدن سیگنال ورودی ARST خطای بوجود آمده پاک

شده یا درایو RESTART می شود.

جریان بالا AL  00 1
با ON شدن سیگنال ورودی ARST خطای بوجود آمده پاک

شده یا درایو RESTART می شود.

ولتاژ بالا AL  00 2
این خطا بصورت اتوماتیک بعد از برگشت سطح ولتاژ در

رنج مشخص درایو حذف می شود .

ولتاژ پایین AL  00  3
درایو باید با قطع و وصل کردن تغذیه ورودی RESTART

شود .تنظیمات سروو موتور

خطای موتور AL  00 4
با ON شدن سیگنال ورودی ARST خطای بوجود آمده پاک

شده یا درایو RESTART می شود.

خطای ولتاژ برگشتی AL  00 5
با ON شدن سیگنال ورودی ARST خطای بوجود آمده پاک

شده یا درایو RESTART می شود.

اورلود AL  00 6
با ON شدن سیگنال ورودی ARST خطای بوجود آمده پاک

شده یا درایو RESTART می شود.

سرعت بالا AL  00 7
با ON شدن سیگنال ورودی ARST خطای بوجود آمده پاک

شده یا درایو RESTART می شود.

فرمان کنترل پالس غیرعادی و

ناهنجار است

AL  00 8
با ON شدن سیگنال ورودی ARST خطای بوجود آمده پاک

شده یا درایو RESTART می شود.

خطای بیش از اندازه AL  00 9
این پیغام خطا نمی تواند پاک شود .تنظیمات سروو موتور رزرو AL  00 10
درایو باید با قطع و وصل کردن تغذیه ورودی RESTART

شود .

خطای انکدر(خطا در آشکار سازی

موقعیت )

AL  00 11
این خطا بعد از سیم بندی کانکتور CN1 مربوط به سیگنال

های I/O بصورت اتوماتیک حذف می شود .

خطای میزان سازی AL  00 12
با ON شدن سیگنال ورودی ARST خطای بوجود آمده پاک

شده یا درایو RESTART می شود. در نظر داشته باشید باید

سیگنال ورودی OFF شده باشد.

امرجنسی استپ فعال شده است AL  00 13
با ON شدن سیگنال ورودی ARST خطای بوجود آمده پاک

شده یا درایو RESTART می شود. در نظر داشته باشید باید

سیگنال ورودی OFF شده باشد.

خطای چپگرد AL  00 14
با ON شدن سیگنال ورودی ARST خطای بوجود آمده پاک

شده یا درایو RESTART می شود. در نظر داشته باشید باید

سیگنال ورودی OFF شده باشد.

خطای راستگرد AL  00 15
با ON شدن سیگنال ورودی ARST خطای بوجود آمده پاک

شده یا درایو RESTART می شود.

خطای دمای IGBT AL  00 16
با ON شدن سیگنال ورودی ARST خطای بوجود آمده پاک

شده یا درایو RESTART می شود.

خطای حافظه AL  00 17
با ON شدن سیگنال ورودی ARST خطای بوجود آمده پاک

شده یا درایو RESTART می شود.تنظیمات سروو موتور

خارج شدن از زمان ارتباطات

سریال

AL  00 18
با ON شدن سیگنال ورودی ARST خطای بوجود آمده پاک

شده یا درایو RESTART می شود.این خطا با نرمال شدن

شبکه بصورت اتوماتیک حذف می شود .

خطای سریال AL  00 19
با ON شدن سیگنال ورودی ARST خطای بوجود آمده پاک

شده یا درایو RESTART می شود.

خارج شدن از محدوده زمانی

ارتباطات سریال

AL  00 20
این پیغام خطا پاک  نخواهد شود . رزرو AL  00 21
با ON شدن سیگنال ورودی ARST خطای بوجود آمده پاک

شده یا درایو RESTART می شود. این پیغام خطا بعد از

اینکه مشکل کم بودن فاز ورودی برطرف شد بصورت

اتوماتیک پاک خواهد شد .

کم بودن فاز تغذیه ورودی AL  00 22
با ON شدن سیگنال ورودی ARST خطای بوجود آمده پاک

شده یا درایو RESTART می شود.

اخطار آستانه اورلود AL  00 23
درایو باید با قطع و وصل کردن تغذیه ورودی RESTART

شود .

خطای میدان مغناطیسی انکدر AL  00 24
درایو باید با قطع و وصل کردن تغذیه ورودی RESTART

شود .

خطای انکدر داخلی AL  00 25
درایو باید با قطع و وصل کردن تغذیه ورودی RESTART

شود .تنظیمات سروو موتور

خطای داده انکدر AL  00 26
درایو باید با قطع و وصل کردن تغذیه ورودی RESTART

شود .

خطای داخلی موتور AL  00 27
درایو باید با قطع و وصل کردن تغذیه ورودی RESTART

شود .

خطای داخلی موتور AL  00 28
درایو باید با قطع و وصل کردن تغذیه ورودی RESTART

شود .

خطای داخلی موتور AL  00 29
با ON شدن سیگنال ورودی ARST خطای بوجود آمده پاک

شده یا درایو RESTART می شود.

خطای حفاظت موتور AL  00 30
درایو باید با قطع و وصل کردن تغذیه ورودی RESTART

شود .

خطای سیم بندی U,V,W,GND AL  00 31
درایو باید با قطع و وصل کردن تغذیه ورودی RESTART

شود .

خطای دمای موتور AL  00  35
با ON شدن سیگنال ورودی ARST خطای بوجود آمده پاک

شده یا درایو RESTART می شود.

خطای بیش از حد خروجی انکدر AL  00  48
این پیغام خطا بعد از نرمال شدن دمای درایو RESTART

خواهد شد .تنظیمات سروو موتور

اخطار دمای موتور AL  00  67
این پیغام خطا بعد از تنظیم پارامتر P2-08 برابر 30 برای

نخستین بار می تواند پاک شود و سپس بعد از تنظیم

پارامتر P2-08 برابر 28 برای مرحله بعد خطا درایو ریست

می شود .

آپگرد کردن سفت افزار DSP AL 00  99
15.2دلیل خطا و رفع عیب در تنظیمات
سروو موتور

تنظیمات سروو موتور

پیغام های خطای درایو در تنظیمات سروو
موتور

AL 00 1 :

Oercurrent
دلیل خطا روش چک کردن عیب عملیات رفع عیب
اتصال کوتاه در خروجی (U,V,W) 1سیم بندی اتصالات بین موتور

ودرایو را چک کنید .2- چک کنید که

در سیم یا کابل قدرت موتور اتصال

کوتاه وجود نداشته .باشد

اتصال کوتاه را چک کنید و از کنتاکتور بین درایو و موتور استفاده نکنید در غیر این صورت تیغه های کنتاکتور را تعمیر یا تعویض کنید.
خطا در سیم بندی موتور چک کنید که سیم بندی بین موتور

و درایو به درستی و به ترتیب رنگ

و ترمینال متصل شده

باشد.تنظیمات سروو موتور

برای سیم بندی درایو و موتور از دستورالعمل استفاده کنید
خطای IGBT یا آسیب در سخت افزار درایو بالا بودن دمای هیت سینگ این عیب را با نماینده یا شرکت دلتا در میان بگذارید
خطای تنظیمات پارامترها چک کنید که مقدار تنظیمات از

مقدار مجاز تجاوز کرد است یا نه

تنظیمات را به نظیمات پیش فرض کارخانه باز گردانید پارامترهای ضریب تقویت را ریست کرده و مجددا تنظیم نمایید
خطای تنظیمات پالس کنترل ورودی فرمان کنترل را چک کنید که

ناپایدار نباشد (نواسانات و تغییر

زیاد نداشته باشد )

1مطمئن شوید که فرکانس فرمان ورودی ثابت است .  2تابع فیلتر را فعال کنید.تنظیمات سروو موتور

AL 002 :

Overvoltage
دلیل خطا روش چک کردن عیب عملیات رفع عیب
تغذیه ورودی نادرست می باشد .

تنظیمات سروو موتور

ولتمتر استفاده در درایورا چک کنید

که ولتاژ ورودی در محدوده ی

مشخص ولتاژ کاری درایو باشد .

ورودی استفاده شده باید درست باشد و باید این ولتاژ پایدار باشد
سخت افزار درایو آسیب دیده است

تنظیمات سروو موتور

ممکن است سخت افزار ولتمتر

درایو آسیب دیده باشد بنابراین

ولتاژ ورودی را به وسیله ولتمتر

خارجی اندازه گیری کنید.

این عیب را به نماینده یا شرکت دلتا گزارش دهید .

AL 00 3 :

Umdervoltage
دلیل خطا روش چک کردن عیب عملیات رفع عیب
ولتاژ مدار اصلی کمتر از حداقل مقدار مشخص میباشد . سیم بندی مدار اصلی ورودی را

چک کنید و از صحیح ودن ولتاژ

ورودی مطمئن شوید

سیم بندی ولتاژ مورد تایید نمی باشد به سیم بندی صحیح ورودی نیاز می باشد .
سخت افزار درایو آسیب دیده است سخت افزار ولتمتر بعد از استفاده

کاربر از آن آسیب دیده است با

ولتمتر ولتاژ شبکه را با ولتاژ مجاز

مقایسه کنید

این عیب را به نماینده یا شرکت دلتا گزارش دهید .تنظیمات سروو موتور

AL 00 4 :

Motor error
دلیل خطا روش چک کردن عیب عملیات رفع عیب
انکدر آسیب دیده است . انکدر را چک کنید که آسیبندیده

باشد.

انکدر را تعمیر کرده و جای موتور را تغییر دهید .
انکدر شل می باشد . کانکتور انکدر را چک کنید . موتور و اتصال را مجدا نصب نمایید
نوع موتور مورد استفاده نادرست می باشد . چک کنید که موتور و درایو از نظر

توان مجاز با یکدیگر جفت باشند

موتور راتعویض نمایید .

AL 00 5 :

Regeneration error
دلیل خطا روش چک کردن عیب عملیات رفع عیب
مقاومت Regenerative متصل نمی باشد. سیم بندی و اتصالات مقاومت احیا

کننده را چک کنید .

مقاومت احیا کننده را مجددا به درایو متصل کنید .
ترانزیستور مقاومت احیا کننده غیر فعال است چک کنید که ترانزیستور مربوط به

مقاومت احیا کننده اتصال کوتاه

شده یا خیر

این عیب را به نماینده یا شرکت دلتا گزارش دهید .
در تنظیمات پارامتر خطا وجود دارد . تنظیمات پارامتر و مشخصات

مقاومت را چک و تایید کنید.

پارامتر را ریست کرده و مجددا به درستی پارامتر را تنظیم کنید .
سخت افزار درایو آسیب دیده است این عیب را به نماینده یا شرکت دلتا

گزارش دهید .

AL 00 6 :

Overlod
دلیل خطا روش چک کردن عیب عملیات رفع عیب
بار درایو بیش از حد مجاز میباشد. چک کنید که درایو Overlod کرده

است یا خیر .تنظیمات سروو موتور

ظرفیت موتور زیاد یا بار کم شود .
تنظیم پارامتر نادرست می باشد . چک کنید که آیا لرزش در سیستم

مکانیکی دستگاه وجود دارد یا خیر

مقدار ضریب کنترل مدار را تنظیم کنید .
تنظیم زمان اوج گیری /کاهش

شتاب (شتاب معکوس) خیلی زیاد

است.تنظیمات سروو موتور

زمان Accel/Decel را کاهش دهید
خطا در سیم بندب درایو و انکدر

تنظیمات سروو موتور

سیم بندی u,v.w و انکدر چک کنید. مطمئن شوید که همه سیم بندی درست است

AL 00 7 :

Overspeed
دلیل خطا روش چک کردن عیب روش چک کردن عیب
فرمان سرعت ورودی خیلی زیاد می باشد (نوسان وتغییر

زیاد وجود دارد )

سیگنال ورودی آشکار شده توسط

آشکار ساز سیگنال آنرمال می

باشد.تنظیمات سروو موتور

مطمئن شوید فرکاس فرمان ورودی ثابت می باشد وتابع فیلتر (p1-06,p1-07,p1-08 ) رافعال نمایید.
تنظیمات پارامتر Overspeed ناقص می باشد . چک کنید که آیا مقدار تنظیمی

پارامترOverspeed خیلی پایین

است

تنظیمات پارامتر Overspeed را (p2-34 ) به درستی انجام دهید.
سیم بندی موتور نادرست است . سیم بندی U.V.W و انکدر را چک

کنید.

مطمئن شوید که همه سیم بندی ها درست می باشد .
انکدر از سمت موتور آسیب دیده است این عیب را به نماینده یا شرکت دلتا

گزارش دهید .تنظیمات سروو

موتور

AL 00 8 :

Abnormal pulse control command
دلیل خطا روش چک کردن عیب روش چک کردن عیب
فرکانس فرمان پالس بالاتر از فرکانس ورودی مجاز می باشد. برای اندازه گیری فرکانس ورودی از

آشکار ساز فرکانس پالس استفاده

کنید.تنظیمات سروو موتور

فرکانس پالس ورودی را به درستی تنظیم کنید.

AL 00 9 :

Excessive deviation
دلیل خطا روش چک کردن عیب روش چک کردن عیب
خطا در تنظیم پارامتر وقتی که موتورذ در حال کار است

چک کنید که حداکثر خطای تنظیم

پارامتر موقعیت و مقدار خطای

موقعیت رعایت شده است .

تنظیمات سروو موتور

مقدار تنظیمی پارامتر p2-35 را افزایش دهید
مقدار ضریب تقویت خیلی کم است چک کنید که مقدار ضریب تقویت

مناسب باشد

مقدار ضریب تقویت را به درستی تنظیم کنید
محدوده گشتاور خیلی کم می باشد مقدار محدوده گشتاور را چک کنید مقدار محدوده گشتاور را به درستی تنظیم کنید .
یک اورلود وجود دارد شرایط اولود چک کنید بار اعمال شده خارجی به سرور را کاهش داده یا ظرفیت موتور را مجددا تخمین بزنید و محاسبه کنید

AL 0 10 :

Reserve

AL 0 11 :

Encoder error
دلیل خطا روش چک کردن عیب روش چک کردن عیب
خطای سیم بندی انکدر چک کنید که آیا سیم بندی صحیح

می باشد یا خیر

مظمئن باشید که سیم بندی درست باشد .
انکدر شل می باشد . اطلاعات انکدر را آزمایش کنید موتور را دوباره نصب کنید
سیم بندیانکدر معیوب می باشد. چک کنید که همه اتصالات محکم

باشند .تنظیمات سروو موتور

سیم بندی را مجددا انجام دهید
انکدر آسیب دیده است . چک کنید که انکدر معیوب نشده

باشد

موتور را تعویض کنید

AL 0 12 :

Adjustment error
دلیل خطا روش چک کردن عیب روش چک کردن عیب
مقدار نظیمات سخت افزار مدار الکتریکی از حداکثر مقدار

تنظیمی مجاز تجاوز کرده است.تنظیمات سروو موتور

سیم بندی کانکتور1 CNرا قطع

نمایید . 2 تنظیمات سخت افزار

مدار الکتریک ضریب تقویت را اجرا

نملیید (نخست پرامتر P2-08 برابر

20تنظیم نموده و سپس مقدار

تنظیمی پارامتر P4-10 را برابر 5

تنظیم نمایید.)

تنظیمات سروو موتور

اگر بعد از تنظیم مدار

اکتریکی ضریب قویت عیب

بر طرف نشد با فروشنده

تماس حاصل نمایید

AL 0 13 :

Emergency stop activated
دلیل خطا روش چک کردن عیب روش چک کردن عیب
امرجنسی استپ فعال شده است چک کنید که مر جنسی onیا ofاست سوئیچ امر جنسی استپ فعال شده است

AL 0 14 :

Reverse (CWL) Iimit switch error
دلیل خطا روش چک کردن عیب روش چک کردن عیب
فرمان محدود کردن حرکت به چپ عمل کرده است چک کنید که آیا سوئیچ  چپگرد

onیا ofاست

سوئیچ محدود کننده چیگرد

فعال شده است

سرو سیستم پایدار نیست مقدار تنطیمی پارامتر کنترل

واینرسی بار را چک کنید

تنظیم پرامتر را اصلاح و

ظرفیت موتور را مجددا

تخمین بزنید تنظیمات سروو

موتور

AL 0 15 :

Forward (CCWL)Iimit switch error
دلیل خطا روش چک کردن عیب روش چک کردن عیب
سوئیچ محدود کننده حرکت به راست عمل کرده است چک کنید که آیا سوئیچ  راستگر

د onیا ofاست

سوئیچ محدود کننده راستگرد فعال شده است
سرو سیستم پایدار نیست

تنظیمات سروو موتور

مقدار تنطیمی پارامتر کنترل

واینرسی بار را چک کنید

تنظیمات سروو موتور

تنظیم پرامتر را اصلاح و

ظرفیت موتور را مجددا

تخمین بزنید

AL 0 16 :

IGBT temperature error
دلیل خطا روش چک کردن عیب روش چک کردن عیب
بار درایو از حد مجاز در هنگام عملکرد عادی بیشتر است چک کنید که آیا در درایو overload

یا جریان خیلی زیاد به وجود آمده

است .

ظرفیت موتور را افزایش

داده یا بار را کاهش دهید .

در خروجی سرو درایو اتصال کوتاه به وجود آمده است . سیم بندی ورودی درایو را چک کنید از درست بودن همه سیم

بندی ها مطمئن شوید .

AL 0 17 :

Memory error
دلیل خطا روش چک کردن عیبب عملیات رفع عیب
خطای پارامتر داده در هنگام نوشتن اطلاعات داخل

EE-PROM تنظیمات سروو موتور

آزمایش تنظیم پارامتر .برای تنظیم

آزمایش پارامترها از مراحل زیر

پیروی نمایید . دکمه SHIFT را بر

روی کی پد درایو فشار دهید برای

آزمایش پارامتر LED روی نمایشگر

روشن می شوند. 2- اگر روی

نمایشگر E320A با فرمت

هگزادسیمال نمایش داده شد

نمایشگر پارامتر P2-10 را بررسی

نمایید .3- اگر بر روی نمایشگر

E3610 با فرمت هگزادسیمال

نمایش داده شد نمایش گر

پرامترP6-16 می باشد در این

مرحله باید تنظیمات پارامتر P6-16

را بررسی نماید.

اگر هنگام وصل تنظیمات

درایو این خطا رخ داد نشان

دهنده این است که مقدار

تنظیمی پارامترها از دامنه

تغییرات مشخص تجاوز

کرده است ابتدا مقدار

تنظیمات پارامترها را بررسی

کرده و مجددا تنظیم نمایید

سپس درایو را ریست کنید

.2- اگر این خطا در هنگام

عملکرد نرمال درایو رخ داد

نشان دهنده این است که در

هنگام نوشتن داده در داخل

EE-PROM خطا رخ داده

است برای پاک کردن این

خطای ورودی دیجیتال

ARST را برای پاک کردن خطا

فعال نمایید .

خطا در مقدار تنظیمی پارامترهای تنظیمی دکمه SHIFT را بر روی کی پد فشار

دهید و بررسی کنید که E100X بر

روی نمایشگر LED نشان داده شده

است یا نه

تنظیمات سروو موتور

اگر هنگام ریست کردن

تنظیمتپات پارامترهااین خظا

رخ دهد نشان دهنده این

است که نوع شروع درایو به

درستی تنظیم نشده است

نوع ضریب تقویت درایو را

بدرستی تنظیم نمایید .

داده در EE-PROM آسیب دیده است . دکمه SHIFT را بر روی کی پد فشار

دهید و بررسی کنید که آیا E100X

بر روی نمایشگر LED نشان داده

شده است یا نه

اگر در هنگام وصل تغذیه

درایو این خطا رخ دهد نشان

دهنده این است که

EE-PROM آسیب دیده ویا

داده  در EE-PROM وجود

ندارد

AL 0 18 :

Encoder output error
دلیل خطا روش چک کردن عیبب عملیات رفع عیب
خظا در خود انکدر یا سیم بندی انکدر چک کنید که آیا خطای ثبت شده در

پارامترها (p4-00 ~p4-05 ) بر روی

پد مطابق با کد خطای AL026

.AL025,AL024 ,AL11 انجام دهید.

عمل اصلاح کننده را در

توضیحات AL011

,AL026,AL025,AL024 انجام

دهید .

ممکن است فرکانس خروجی برای خروجی پالس از محدوده مقدار تنظیمی تجاوز کند .تنظیمات سروو موتور چک کنید که آیا شرایط زیر رخ داده است :
1- سرعت موتور بالاتر از سرعت تنظیم شده توسط پارامتر P1-76 است . تنظیمات سروو موتور
10-2 *19.8< Motor speed *p1-46*4
60
مقدار پارامترهای p1-46 وp1-76 را بدرستی تنظیم نمایید .
1- مطمئن شوید که سرعت موتور از مقدار تنظیمی پارامتر p1-76 باشد.
10-2 *19.8< Motor speed *p1-46*4
60

AL 0 19:

Serial communication error
دلیل خظا روش چک کردن عیب عملیات رفع عیب
تنظیمات پارامتر های شبکه ناقص است . تنظیمات پارامترهای شبکه را چک کنید پارامترها را بدرستی تنظیم کنید .
عدد ID شبکه نادرست است    Dشبکه را چک کنید   ID dشبکه رابدرستی تنظیم نماییدID.
مقدار ارتباط نادرست است . مقدار ارتباط را چک کنید مقدار ارتباظ را بدرستی تنظیم نمایید .

AL 0 20 :

Serial communication time out
دلیل خظا روش چک کردن عیب عملیات رفع عیب
مقدار پارامتر Tme out نادرست است . تنظیم پترامتر time out را چک کنید پارامتر p3-07 را به درستی تنظیم کنید
زمان دریافت اطلاعات از شبکه طولانی شده است چک کنید که آیا اتصلات کابل ارتباطات شبکه شل شده یا کابل بریده شده است اتصال کابل ارتباطات (شبکه) را محکم کنید مطمئن شوید که کابل ارتباطات آسیب ندیده باشد و از دست بودن سیم بندی اطمینان حاصل کنید .

AL 0 21 :

Reserve

AL 0 22 :

Input power phase loss
دلیل خظا روش چک کردن عیب عملیات رفع عیب
خطا در یک فاز (مدل سه فاز) کابل تغذیه واتصلات R,S,T را چک کنید چک کنید که آیا اتصلات کابل تغذیه شل نباشد یا یک فاز در تغذیه ورودی آسیب ندیده باشد.تنظیمات سروو موتور وقتی که سهه فاز تغذیه به درستی متصل باشد و اگر این خطا برطرف نشود (اینئعیب را به فروشنده یا شرکت دلتا گزارش دهید)

AL 0 23 :

Pre-overload warning
دلیل خظا روش چک کردن عیب عملیات رفع عیب
درایو در آستانه اولود است شرایط بار موتور و درایو را چک کنید
مقدار تنظیمات P1-56 را چک کنید
چک کنید که مقدار تنظیمات P1-56 خیلی کم نباشد
به اصلاح ALE06 مراجعه نمایید
مقدار تنظیمی پارامترP1-56 را افزایش دهید و یا مقدار تنظیمی پارامتر P1-56 را برابر 100 بالاتر تنظیم نمایید .تنظیمات سروو موتور

AL 0 24 :

Encoder initial magnetic field error
دلیل خظا روش چک کردن عیب عملیات رفع عیب
خطای میدان مغناطیسی U,V,W بر روی سیگنال انکدر چک کنید که آیا موتور به درسی ارت شده است .تنظیمات سروو موتور
چک کنید که مکان کابل سیگنال انکدر کنار کابل های قدرت U,W,V,T,S,R نباشد تا تداخل امواج بر روی سیگنال اثر نگذارد
چک کنید که آیا عمل شلید کردن کابل انکدر به درستی انجتم شده و همچنین اتصالات انکدر بدرستی انجام شده است .
اگر بعد ز چک کردن تمام اجزا خطا پاک نشد این عیب را به شرک دلتا یا فروشنده اطلاع دهید .

AL 0 25 :

Encoder internal error
دلیل خطا روش چک کردن عیب عملیات رفع عیب
خطا در حافظه داخلی انکدر وجود دارد یک خطا در شمارنده رخ داده است . چک کنید که آیا موتور به درسی ارت شده است
چک کنید که مکان کابل سیگنال انکدر کنار کابل های قدرت U,W,V,T,S,R نباشد تا تداخل امواج بر روی سیگنال اثر نگذارد
چک کنید که آیا عمل شلید کردن کابل انکدر به درستی انجتم شده و همچنین اتصالات انکدر بدرستی انجام شده است .
سیم ارت ترمینال U,V,W را به هیت سینگ درایو متصل نمایید .
مکان کابل سیگنال انکدر کنار کابل های قدرت R,S,T,U,V,W نباشد تا تداخل امواج بر روی سیگنال اثر نگذارد
عمل شلید کردن کابل انکدر را به درستی انجام دهید و همچنین اتصالات انکدر بدرستی انجام شده باشد .
اگر بعد از چک کردن تمام اجزا خطا پاک نشد این عیب را به شرکت دلتا یا فروشنده اطلاع دهید .تنظیمات سروو موتور

AL 0 26 :

Encoder data error
دلیل خطا روش چک کردن عیب عملیات رفع عیب
خطای داده انکدر برای سه بار رخ داده است . چک کنید که آیا موتور به درستی ارت شده است .
چک کنید که مکان کابل سیگنال انکدر کنار کابل های قدرت R,S,T,U,V,W نباشد تا تداخل امواج بر روی سیگنال اثر نگذارد .
چک کنید که آیا عمل شلید کردن کابل انکدر به درستی انجام شده و همچنین اتصلات انکدر بدرستی انجام شده است .تنظیمات سروو موتور
سیم ارت ترمینال های U,V,W را به هیت سینگ درایو متصل نمایید .
مکان کابل سیگنال انکدر کنار کابل قدرت R,S,T.U,V,W نباشد تا تداخل امواج بر روی سیگنال اثر نگذارد .
عمل شلید کردن کابل انکدر به درستی انجام شده و همچنین اتصلات انکدر بدرستی انجام شده است .
اگر بعد چک کردن تمام اجزا خطا پاک نشد این عیب را به شرکت یا فروشنده اطلاع دهید.تنظیمات سروو موتور

AL 0 27 :

Motor internal error
دلیل خطا روش چک کردن عیب عملیات رفع عیب
در تنظیم انکدر خطا وجود دارد چک کنید که آیا موتور به درستی ارت شده است .
چک کنید که مکان کابل سیگنال انکدر کنار کابل های قدرت R,S,T,U,V,W نباشد تا تداخل امواج بر روی سیگنال اثر نگذارد .
چک کنید که آیا عمل شلید کردن کابل انکدر به درستی انجام شده و همچنین اتصلات انکدر بدرستی انجام شده است .
سیم ارت ترمینال های U,V,W را به هیت سینگ درایو متصل نمایید .
مکان کابل سیگنال انکدر کنار کابل قدرت R,S,T.U,V,W نباشد تا تداخل امواج بر روی سیگنال اثر نگذارد .
عمل شلید کردن کابل انکدر به درستی انجام شده و همچنین اتصلات انکدر بدرستی انجام شده است .
اگر بعد چک کردن تمام اجزا خطا پاک نشد این عیب را به شرکت یا فروشنده اطلاع دهید.

AL 0 28 :

Motor internal error
دلیل خطا روش چک کردن عیب عملیات رفع عیب
سیگنال های U,V,W در انکدر خطا بوجودآورده است .

تنظیمات سروو موتور

چک کنید که آیا موتور به درستی ارت شده است .
چک کنید که مکان کابل سیگنال انکدر کنار کابل های قدرت R,S,T,U,V,W نباشد تا تداخل امواج بر روی سیگنال اثر نگذارد .
چک کنید که آیا عمل شلید کردن کابل انکدر به درستی انجام شده و همچنین اتصلات انکدر بدرستی انجام شده است .
سیم ارت ترمینال های U,V,W را به هیت سینگ درایو متصل نمایید .
مکان کابل سیگنال انکدر کنار کابل قدرت R,S,T.U,V,W نباشد تا تداخل امواج بر روی سیگنال اثر نگذارد .
عمل شلید کردن کابل انکدر به درستی انجام شده و همچنین اتصلات انکدر بدرستی انجام شده است .
اگر بعد چک کردن تمام اجزا خطا پاک نشد این عیب را به شرکت یا فروشنده اطلاع دهید.

AL 0 29 :

Motor internal error
دلیل خطا روش چک کردن عیب عملیات رفع عیب
در آدرس داخلی انکدر خطا رخ داده است .

تنظیمات سروو موتور

چک کنید که آیا موتور به درستی ارت شده است .
چک کنید که مکان کابل سیگنال انکدر کنار کابل های قدرت R,S,T,U,V,W نباشد تا تداخل امواج بر روی سیگنال اثر نگذارد .
چک کنید که آیا عمل شلید کردن کابل انکدر به درستی انجام شده و همچنین اتصلات انکدر بدرستی انجام شده است .
سیم ارت ترمینال های U,V,W را به هیت سینگ درایو متصل نمایید .
مکان کابل سیگنال انکدر کنار کابل قدرت R,S,T.U,V,W نباشد تا تداخل امواج بر روی سیگنال اثر نگذارد .
عمل شلید کردن کابل انکدر به درستی انجام شده و همچنین اتصلات انکدر بدرستی انجام شده است .
اگر بعد چک کردن تمام اجزا خطا پاک نشد این عیب را به شرکت یا فروشنده اطلاع دهید.

AL 0  30 :

Motor protection error
دلیل خطا روش چک کردن عیب عملیات رفع عیب
بعد از یک دوره زمانی تنظیم شده توسط پارامتر P1-58 مقدار تنظیمی پارامتر P1-57 رسیده است .تنظیمات سروو موتور چک کنید که آیا P1-57 فعال است .
چک کنید که آیا مقدار تنظیمی P1-57 وp1-58 هر دو خیلی کم هستند .
مقدار پارامتر p1-57 را برابر تنظیم نمایید .
مقدار تنظیمی پارامترهای p1-57 و را با توجه به تنظیم خیلی کم که ممکن است باعث بد عمل کردن شود بدرستی تنظیم نمایید اما تنظیم خیلی زیاد این پارامتر ممکن است اجازه عملکرد تابع حفاظت موتور را ندهد .

AL 0 31 :

U,V,W GND wiring error
دلیل خطا روش چک کردن عیب عملیات رفع عیب
در سیم بندی اتصلات u,v,w (برای خروجی موتور)و GND (برای ارت)خطا وجود دارد . چک کنید که آیا سیم بندی اتصالات U,V,W  درست هستند . سیم بندی را مرحله به مرحله مطابق با سیم بندی گفته شده تعقیب کنید  از اتصال سیم ارت به درایو و موتور مطمئن شوید .
اتصال زمین شل است و یا جریان بدرستی هدایت نمی شود چک کنید که آیا سیم بندی ارت شل است و مطمئن شوید که هدایت جریان در سیم ارت بدرستی صورت می گیرد .

AL 0 35 :

Motor temperature error
دلیل خطا روش چک کردن عیب عملیات رفع عیب
دمای کاری موتور بالای 105 درجه سانتی گراد (221 درجه فازنهایت) می باشد .تنظیمات سروو موتور چک کنید که آیا دمای محیط اطراف سردرایو خیلی بالا است . سعی کنید دمای محیط اطراف درایو را کاهش دهید .

AL 0 48 :

Excessive encoder output error
دلیل خطا روش چک کردن عیب عملیات رفع عیب
خطا در خود انکدر یا سیم بندی انکدر چک کنید که آیا خطاهای ثبت شده در پارامترهای (p4-00~p4-05 )بر روی کی پد مطابق با کد خطای AL025,AL026,AL011,AL024 است . عمل اصلاح را طبق توضیحات AL025,AL026,AL011,AL024 انجام دهید.
ممکن است فرکانس خروجی برای خروجی پالس از محدوده مقدار تنظیمی  تجاوزکند .تنظیمات سروو موتور چک کنبد که آیا شرایط زیر رخ داده است :
1- سرعت موتور بالاتر از سرعت تنظیم شده توسط پارامتر P1-76 است .
2- 10- *19.8< Motor speed *p1-46*4
60
مقدار پارامترهای P1-46 و P1-76 را بدرستی تنظیم نمایید .
1- مطمئن شوید که سرعت موتور کمتر از مقدار تنظیمی پارامتر P1-76 باشد .
2- 10- *19.8< Motor speed *p1-46*4
60

AL 0 67 :

Motor  temperature warning
دلیل خطا روش چک کردن عیب عملیات رفع عیب
دمای کاری موتور بالای 85 درجه سانتی گراد _185 درجه فازنهایت) می باشد. چک کنید که آیا دمای محیط اطراف درایو خیلی بالا است .تنظیمات سروو موتور سعی کنید دمای محیط اطراف درایو را کاهش دهید .

AL 0 99 :

DSP firmware upgrade
دلیل خطا روش چک کردن عیب عملیات رفع عیب
بعد از آپگرد کردن سخت افزار EE-PROM ریست نمی شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چک کنید که آیا بعد از آپگرد کردن سخت افزار EE-PROM ریست می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

نخست مقدار پارامتر P2-08 را برابر 30 تنظیم نموده و در مرحله بعد برابر 28 تنظیم نمایید اکنون درایو را Restartکنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

موفق و پیروز باشد

مقاله شرکت ماشین سازی آریا

تنظیمات سروو موتور
پارامترهای سروو موتور و نحوه تنظیمات آن
پمپ وکيوم

استعلام قیمت محصولات

جهت استعلام قیمت انواع دستگاه ها، لطفا با شماره های دفتر فروش تماس حاصل نمایید

فروش فوق العاده ماشین آلات CNC با اقساط 24 تا 36 ماهه( کلیک کنید )
+ +