کنترلر مچ تری mach3 | ماشین سازی آریا

کنترلر مچ تری mach3

کنترلر مچ تری mach3 لازم به ذکر است که مطالب ذکر شده  در مقاله ذیر و تنظیمات فقط مختص این مدل کنترلر میباشد و در مورد بقیه کنترلرهای مچ تری صادق نمیباشد

 

 

کنترلر مچ تری قابلیت کارکرد با انواع سروو موتور ها را داراست

کنترلر مچ تری و قابلیت های آن
قابلیت ها و ویژگی ها
مشخصات و نحوه کارکرد

 

 • نحوه کنترل محورها توسط برد
 • Limit Switch کنترل محورها توسط
 • Home انتقال محورها به مختصات
 • خروجی سیگنالهاي موتور
 • کنترل فرز
 • 5V خروجی
 • مشخصات الکتریکی ورودي ها و خروجی 8Input 24V Relay
 • Limit Switch
 • Analog
 • LPT PORT
 • Out +5V
 • Axis X,Y,Z
نحوه اتصال و شرح کانکتورها
کانکتورهاي ورودي

 

 • LPT PORT
 • Limit Switch

 

کانکتورتغذیه
کانکتورهاي خروجی

 

 • X Axis, Y Axis, Z Axis
 • خروجی کنترل سرعت فرز) Analog
 • خروجی قطع و وصل فرز)  Relay
کنترلر مچ تری و قابلیت ها و ویژگی ها

 

پنج محور مکانیکی و دو محور عملیاتی CNC قابلیت اتصال به رباتها و

دستگاههاي بصورت ایزوله از برد Limit switch 12 عدد ورودي

500KHz بودن سیگنالهاي خروجی و با فرکانس Line Drive

1MHz تا فرکانس PC با LPT رابط پورت هاي فعال Home Switch ها و

Limit Switch نمایش DipSwitch ها بوسیله Home Limit Switch تغییر

+5 براي تغذیه بردهاي جانبی V DC / 1A خروجی ولتاژ

24 ) به منظور قطع و وصل نمودن یک المان مانند رله، فرزو… VDC)

خروجی رله (Optional) خروجی آنالوگ براي کنترل سرعت اسپیندل و فرز

 • کاربرد در محیط هاي صنعتی
 • قابلیت نصب بر روي ریل تابلوهاي صنعتی

 

کنترلر مچ تری mach3 مشخصات و نحوه کارکرد:

 

مانند (PC نصب شده بر روي یک ) CNC بردي است که میان یک نرمافزار

کنترل InterMach و رباتهاي پنج CNC و انواع درایور موتورها (سروو و

استپ) براي راه اندازي دستگاه هاي Mach3 بیشترین کاربرد را دارد و CNC

محوره قرار میگیرد. این برد در حوزه صنعت در دستگاههاي تاکنون در

دستگاههاي زیادي از قبیل برش فوم، منبتکاري، فرز و… استفاده شده است.

نحوه کنترل محورها توسط برد مچ تری ها

Limit Switch کنترل محورها توسط

بر روي هر محور دو عدد

از طریق دو سیم با برد در ارتباط می باشد.

کنترل محورها بدین صورت است که ابتدا Limit Switch هر دریافت و

توسط برد پردازش شده و در صورت فعال LPT سیگنالهاي ارسالی از

کامپیوتر از طریق پورت مربوط به آن جهت، اجازه ارسال داده میشود

Limit Switch نبودن مربوط به آن جهت حرکتی فعال شده باشد، علاوه بر

نمایش آن، برد اجازه Limit Switch حال اگر ارسال را نخواهد داد و فقط در

جهت مخالف امکان ادامه حرکت وجود دارد. این شیوه براي تنظیم دقیق

کورس حرکتی محورها نیز استفاده میشود

Home انتقال محورها به مختصات

در برد این قابلیت وجود دارد که درهر محور یک از نرم افزار، محورها به

Home ها صورت میگیرد) تا به هنگام صدور فرمان DipSwitch کار توسط

به نرمافزار ارسال Home مورد نظر حرکت کنند و پس از برخورد به آن،

سیگنال Limit Switch سمت هاي کورس حرکتی در نظر گرفته شدهاند.

یعنی پس Limit همان ،Home هاي Limit شود. در این برد توسط نرم افزار

هر محور به سمت انتهاي کورس حرکتی انتقال و پس از برخورد Home از

صدور فرمان که کاربر در نرم افزار مشخص کرده است، انتقال می یابد.

Home مورد نظر به سمت مختصات Limit به همراه با نمایش آن بر روي برد

صورت خواهد گرفت. PC به Home از طرفی ارسال سیگنال خروجی

سیگنالهاي موتور صورت میپذیرد. یعنی براي هر سیگنال علاوه بر خود

LineDrive ارسال سیگنال از برد بصورت سیگنال، معکوس آن نیز ارسال

میگردد و در نهایت درایور، تفاضل این دو سیگنال را دریافت خواهد کرد.

بنابراین اگر در طول مسیر ارسال، سیگنال دچار نویز باشد، در ورودي درایور

حذف میگردد. بکارگیري این شیوه باعث شده است که برد در محیطهاي

صنعتی بسیار کارا باشد. این خروجیها بر روي برد مشخص شدهاند.  X, Y, Z,

A, B Axis تعداد شش عدد

 

کنترل فرز

که از فرز استفاده میکنند، امکان کنترل سرعت و قطع و وصل آن از طریق

CNC در دستگاههاي نرم افزار به کمک برد امکان پذیر است. در دستگاههاي

برش فوم که از منبع جریان براي گرم کردن المنت استفاده میکنند، در

صورتیکه کنترل منبع جریان بوسیله ولتاژ آنالوگ امکان پذیر باشد، می توان

از این قابلیت نیز براي تغییر دما استفاده نمود.

کانکتورهاي ورودي mach3

LPT PORT

همانطورکه درشکل نشان داده شده است، اینکانکتور از 25 پین تشکیل شده

است. این کانکتور به منظور ارتباط با تعبیه شده است. سیگنال هاي ارسالی

از نرم افزار توسط این رابط به برد منتقل می شوند . دانستن PC نرم افزار و

نوع سیگنال هر پین به کاربر در تنظیم کردن خروجی نرم افزار کمک خواهد

کرد.

 

Limit Switch ها همان محدود کنندههاي Limit Switch . ها با برد از طریق

این کانکتور صورت می پذیرد Limit Switch ارتباط کورس حرکتی محورها

میباشند و در هر طرف محور یک عدد از آن نصب می شود. این کانکتور از

15 پین تشکیل ها مطابق جدول ذیل می باشد. ذکر این نکته الزامی است که

همیشه Limit Switch شده است. ترتیب وصل نمودن می چرخند. بنابراین در

هنگام مونتاژ CCW و در دایرکشن مثبت بصورت CW موتورها در دایرکشن

منفی بصورت هاي Limit Switch سنسورها باید سنسور منفی در جهت

دایرکشن منفی قرار گیرد.

 

کانکتورتغذیه

1 می باشد. A 36 می باشد .مقدار جریان لازم نیز براي راه اندازي حداکثر

V-DC 9 تا V-DC تغذیه این برد از 24 استفاده شود. هنگام اتصال پاور به

پلاریته سیم هاي اتصال دقت کنید. در صورت V-DC توصیه می شود از ولتاژ

اتصال اشتباه برد روشن نخواهد شد.

 

کانکتورهاي خروجی

این کانکتورها پالس و دایرکشن مربوط به هرمحور را به سمت درایورها

هدایت میکنند. ارسال بصورت لاین درایو صورت می گیرد. این نوع ارسال

به منظور استفاده از برد در محیط هاي  پرنویز صنعتی می باشد. این

کانکتورها با نام و …. بر روي برد مشخص شدهاند. Z Axis و Y Axis و X

Axis

 

خروجی کنترل سرعت فرز مچ تری

Analog

این خروجی براي اتصال به اینورتر به منظور تغییر سرعت فرز می

باشد.خروجی این  مچ تری کاملا از برد ایزوله می باشد و براي دستگاههاي

فرز دار مناسب می باشد.(این المان به درخواست مشتري بر روي برد نصب

میشود.) خروجی قطع و وصل فرز Relay خروجی این کانکتور به یک رله در

خارج از برد مچ تری وصل می شود. این خروجی به منظور قطع و وصل

کردن یک المان بصورت نرم افزاري کاربرد دارد.

سروو موتور servo motor
پارامترهای سروو موتور و نحوه تنظیمات آن

استعلام قیمت محصولات

جهت استعلام قیمت انواع دستگاه ها، لطفا با شماره های دفتر فروش تماس حاصل نمایید

فروش فوق العاده ماشین آلات CNC با اقساط 24 تا 36 ماهه( کلیک کنید )
+ +