عناوینمقادیر
سیستم تک پالتدارد
کنترل عملکردها با PLC از روی مانیتور رنگیدارد
سیستم مخزن چسب جدیددارد
کشنده نوار استپ موتوردارد
قطع کندارد
سر و ته زندارد
فرز بالا و پاییندارد
کرنر زندارد
لیسهدارد
سولونتدارد
پولیشدارد
سیستم محاسبه متراژ نواردارد
قابلیت نوارکاری صفحات پست فرمینگدارد
فهرست
فروش فوق العاده ماشین آلات CNC با اقساط 24 تا 36 ماهه( کلیک کنید )
+ +